مجموعه‎ی آخرین وقایع روزانه و رویدادهای جاری را که از منابع خبری مختلف در سراسر جهان جمع‌آوری‌ شده‌اند مرور نمایید. عناوین اخبار توسط "بزن با فضول" گردآوری ‌شده‌اند. این امکان وجود دارد که اخبار را مرور نمایید و یا برای جستجوی مقالات موردنظر از فیلتر‌هایی که در بالا در اختیارتان گذاشته‌شده مانند کلیدواژه، محدوده تاریخ و آژانس خبری استفاده نمایید.