لغتنامه فارسی به انگلیسی، مترجم فارسی و ابزارهای زبان انگلیسی به فارسی

لغتنامه فارسی به انگلیسی، مترجم فارسی و ابزارهای زبان انگلیسی به فارسی شما می توانید یک عبارت یا کلمه را در کادر زیر وارد کرده (انگلیسی یا فارسی) و سپس روی یک یا تعدادی از دکمه هایی که در زیر کادر وجود دارد کلیک کنید تا جستجوی مورد نظر انجام شود. لطفا توجه داشته باشید که فقط به زبان فارسی و یا انگلیسی می توانید تایپ کنید. نکته: برای تایپ فارسی می توانید روی کیبورد فارسی در آیکان کنار داخل کادر کلیک کنید تا در تایپ فارسی به شما کمک کند.

ابزار زبان فوق، به آسانی و با روش جستجوی مشابه ساز به لغت نامه های مختلف انگلیسی به فارسی، فارسی، فارسی به انگلیسی و دایره المعارف های فارسی، دسترسی پیدا می کند و به شما کمک می کند.

زمانی که شما یک کلمه یا عبارت را به انگلیسی تایپ می کنید و بر روی دکمه آبی رنگ ترجمه کلیک می کنید، ترجمه همان عبارت به فارسی به شما نمایش داده می شود. از طرف دیگر وقتی که شما عبارت را به فارسی تایپ می کنید و بر روی همان دکمه ترجمه کلیک می کنید، ترجمه انگلیسی آن عبارت یا کلمه به شما نشان داده می شود.

هنگامی که شما یک کلمه یا عبارت را به زبان انگلیسی تایپ کرده و بر روی دکمه آبی تلفظ کلیک می کنید، گزینه های صوتی به شما نمایش داده می شود و به شما کمک می کند که تلفظ صحیح عبارت انگلیسی را فرا بگیرید. حال وقتی که شما به زبان فارسی تایپ کرده و بر روی همان دکمه تلفظ کلیک می کنید، یک یا چند گزینه صوتی برای شما ظاهر می شود که به شما کمک می کند که تلفظ صحیح فارسی کلمه یا عبارت مورد نظر را یاد بگیرید. در اینجا به شما کلمه ها و عبارت هایی برای نمونه نشان داده می شود که شما می توانید در مواقع مختلف از آنها استفاده کنید، این امر به این منظور است که به شما کمک کند که کاربرد درست واژه مورد نظر را بفهمید. همچنین شما می توانید در اینجا از ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی هم بهره ببرید.

وقتی که شما یک کلمه یا عبارت را به انگلیسی تایپ می کنید و بر روی دکمه آبی لغت نامه کلیک می کنید، ترجمه فارسی عبارت مورد نظر از یک یا چند لغت نامه انگلیسی به فارسی به شما نمایش داده می شود. از طرف دیگر وقتی که شما واژه ای را به فارسی کلیک کرده و بر روی همان دکمه لغت نامه کلیک کنید، یک یا چند گزینه برای ترجمه آن واژه به زبان انگلیسی از لغت نامه های مختلف به شما نشان داده می شود. ترجمه فارسی همچنین امکان ضبط صدا را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید تلفظ صحیح را ادا کنید.

هنگامی که یک واژه یا عبارت را به انگلیسی تایپ کرده و بر روی دکمه آبی رنگ جستجوی ویکی کلیک می کنید، برای شما دایره المعارف انگلیسی بر اساس ویکی پدیا با تمام تاریخچه و سرگذشت آن، نمایش داده می شود. همینطور وقتی که عبارتی را به زبان فارسی تایپ کرده و بر روی همان دکمه کلیک کنید، یک یا چند نمونه ترجمه انگلیسی آن عبارت بر اساس لغت نامه های مختلف به شما نمایش داده می شود. ترجمه فارسی همچنین امکان ضبط صدا را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید تلفظ صحیح را ادا کنید.

کلیک بر روی دکمه آبی رنگ جستجوی وب برای شما توسط گوگل یک جستجوی قوی را در سرتاسر اینترنت به منظور یافتن عبارت مورد نظر، انجام می دهد.

آخرین نکته اینکه، اگر شما صفحه کلید فارسی ندارید، توجه داشته باشید که شما می توانید از آیکان صفحه کلید فارسی در صفحه استفاده کنید تا صفحه کلید فارسی را فعال کنید. این امکان به شما کمک می کند که با الفبای فارسی تایپ کرده و از ویژگی ها و امکانات ابزار زبان، با کلمات و واژه های فارسی بهره مند شوید. برای این کار به سادگی روی حروف مناسب کلیک کرده و واژه فارسی خود را تایپ کنید، سپس دکمه اینتر را فشار دهید تا پاپ آپ بسته شود. سپس با کلیک بر روی یکی از دکمه های آبی رنگ جستجوی خود را انجام دهید.