مجموعه متنوعی را از آخرین وقایع در سراسر جهان شامل رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مرور نمایید. عناوین اخبار توسط " بزن با فضول" گردآوری‌شده‌اند. این امکان وجود دارد که اخبار را مرور نمایید و یا برای جستجوی مقالات موردنظر از فیلتر‎هایی که در بالا در اختیارتان گذاشته‌شده مانند کلیدواژه، محدوده تاریخ و آژانس خبری استفاده نمایید.