مجموعه مقالات خبری را که مربوط به مسائل اجتماعی از قبیل حقوق بشر، تفتیش عقاید، سرکوب، اصلاحات عدالت کیفری، نابرابری درآمدی و موضوعات دیگر که با هدف صلح بیشتر می باشند، مرور نمایید.عناوین اخبار توسط " بزن با فضول" گردآوری‌شده‌اند. این امکان وجود دارد که اخبار را مرور نمایید و یا برای جستجوی مقالات موردنظر از فیلتر‎هایی که در بالا در اختیارتان گذاشته‌شده مانند کلیدواژه، محدوده تاریخ و آژانس خبری استفاده نمایید.